• 0975 76 77 78
  • |
  • info@philongauto.com
  • 1692 - Mỹ Phước Tân Vạn - TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương

Cân chỉnh thước lái

Cân chỉnh thước lái

Nếu thông số hình học của hệ thống treo không chính xác, khả năng kiểm soát lái có thể bị ảnh hưởng và vì vậy, sự an toàn của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra độ mòn lốp định kỳ để phát hiện các hao mòn bất thường do hệ thống treo gây ra vì hiện tượng này rất khó cảm nhận khi lái.

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trở thành cộng tác viên
0975 76 77 78 PhiLongAuto PhiLongAuto